Arnes NDT Arnes NDT Omrežno diagnostično orodje - Network Diagnostic Tool
Site Navigation:

Preverite povezavo z omrežjem ARNES

Arnesov strežnik NDT - ndt.arnes.si
Omrežno diagnostično orodje na osnovi Web100 - Network Diagnostic Tool

Z orodjem NDT lahko preverite zanesljivost delovanja in stanje omrežnih povezav med svojim osebnim računalnikom in hrbteničnim omrežjem ARNES. Test poteka približno 25 sekund.


OPOZORILO:

Za delovanje mora biti na računalniku, na katerem želite pognati test, nameščena Java.

Omogočanje Jave na računalniku lahko pomeni velik varnostni riziko. Ugotovljeno je bilo, da je bila Java v več kot 90% primerih vzrok za delovanje zlonamernih programov (malware) na osebnih računalnikih.

Če se vam test NDT ne zažene kljub nameščeni Javi, je to zaradi zagotavljanja večje računalniške varnosti. Novo dodane varnostne funkcije v novejših verzijah Jave ne dovolijo uporabnikom zagon aplikacij, ki niso podpisane s strani verificiranega overitelja ali če zagon ni omogočen v varnostnih nastavitvah. Več o tem si lahko preberete tukaj.


Navodila za izvedbo testa:


V primeru, da ste s testom zaznali težave na povezavi ali izmerili bistveno nižjo hitrost od pričakovane, se obrnite na svojega internetnega ponudnika. V sporočilo skopirajte rezultate testa in podrobnosti, ki jih dobite s klikoma na gumba "Statistics" in "More Details...". Obvezno pripišite svoj IP-naslov (54.211.86.24) in čas testiranja.
Arnesovi uporabniki nam težave sporočite po elektronski pošti.

Rezultati testov so zelo odvisni od trenutnega stanja v omrežju in so zgolj informativne narave. S testom le ocenimo hitrost prenosa podatkov po protokolu TCP/IP med vašim računalnikom in Arnesovim strežnikom. Na to hitrost vpliva veliko dejavnikov - več o tem preberite tule, zato na ta način ne moremo natančno preveriti hitrosti povezave, ki vam jo zagotavlja vaš internetni ponudnik.

Strežnik ndt.arnes.si
Povezava do hrbteničnega omrežja ARNES: 1 Gb/s gigabit ethernet
IPv4-naslov: 193.2.254.242
IPv6-naslov: 2001:1470:8000:60a:0:1:Fee1:600d
Lokacija: vozlišče Arnes, Ljubljana, Jamova 39, Slovenija

Vaš IP-naslov: 54.211.86.24

Orodje NDT izvede dva testa prepustnosti za promet po protokolu TCP/IP med vašim osebnim računalnikom in Arnesovim NDT strežnikom. Najprej se podatki pošiljajo z vašega računalnika proti strežniku, s čimer se izmeri prepustnost za promet od vas proti internetu, potem pa se izvede še test v obratni smeri - od Arnesovega strežnika NDT/interneta proti vam. Vsak test traja 10 sekund. Strežnik NDT pridobi podrobne podatke o obeh TCP prenosih s pomočjo dodatkov Web100. Po analizi teh podatkov se izpiše prepustnost povezave v obeh smereh in drugi podatki o povezavi, kot so npr. izguba paketov, spremembe v vrstnem redu potovanja paketov ("reordering"), zakasnitve v čakalnih vrstah ("queuing") itd.

NDT analizira:

Orodje prepozna tudi dve resni omejitvi v omrežju:

© University of Chicago. Komentarji/sporočila avtorju: Rich Carlson.    Originalna spletna stran v angleškem jeziku.
Diagnostično orodje je bilo razvito v laboratoriju ORNL in v veliki meri spremenjeno in dopolnjeno v laboratoriju ANL. Zadnji popravek za Arnes: 26.8.2009, Arnes NOC.